Il-Papa Franġisku jiċċelebra l-51 sena ta’ saċerdozju

Wieħed u ħamsin sena ilu, fit-13 ta’ Diċembru 1969; u ftit jiem biss qabel għalaq it-33 sena tiegħu, Jorge Mario Bergoglio ġie ordnat saċerdot. Ħdax-il sena qabel, fil-11 ta’ Marzu 1958, kien daħal fin-novizzjat tal-Kumpanija ta’ Ġesù fejn, inqas minn erba’ snin wara l-ordinazzjoni tiegħu, għamel il-professjoni perpetwa tiegħu.

AKTAR