It-Tnejn, 14 ta’ Diċembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

It-Talb jikxef lir-ruħ dwar  il-frugħa tal-ħwejjeġ u l-pjaċiri tad-dinja. Jimliha bid-dawl, bis-saħħa u l-konsolazzjoni; u jagħtiha li dduq minn issa l-hena ta’ darna tas-sema.

Santa Roża ta’ Viterbo

%d bloggers like this: