Webinar mill-Vatikan dwar diżarm tal-armi nukleari

Uffiċjali għolja tal-Vatikan isejħu għal dinja ħielsa minn armi nukleari

Id-Dikasterju għall-Promozzjoni tal-Iżvillup tal-Bniedem Integrali, nhar l-Erbgħa għamel webinar biex jimbotta għad-diżarm tal-armi nukleari. Dan il-webinar ġie eżatt wara l-enċiklika reċenti tal-Papa Franġisku ‘Fratelli tutti’, li fiha jitlob li l-paċi u l-istabbiltà internazzjonali jkunu bbażati fuq fiduċja reċiproka aktar milli fuq it-theddida ta’ qerda reċiproka.

AKTAR