L-Isqof Fulton Sheen u l-grotta ta’ Betlehem

L-Iqof Fulton Sheen, fil-ktieb tiegħu ‘The Life of Christ’ jikteb li biex wieħed jidħol fil- grotta ta’ Betlem irid jitbaxxa.

F’lejla siekta  fl-għoljiet ta’ Betlem kien hemm bikja ta’ tarbija. Il-kbar tad-dinja ma semgħuhiex għax fil-kburija tagħhom ma setgħux jifhmu. Fit twelid ta’ Ġesù kienu żewg gruppi li semgħu din il-bikja, ir-ragħajja li kienu jafu li ma jafu xejn, u l-Maġi li kienu jafu li ma jafux kollox. Il-bniedem umli hu dak li jemmen li ma jafx kollox.

Minn Joe Galea

Published by

Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.