Is-Sibt, 26 ta’ Diċembru 2020

Itolbu lil Alla jagħtikom il-qawwa biex teħduha kontra d-dnub tas-suppervja li hu l-għadu etern tagħkom, l-għerq ta’ kull ħażen u l-waqgħa ta’ dawk li huma tajbin. Għaliex Alla jirrżzisti lis-supperv.

San Vinċens de Paul