Il-Ħadd, 27 ta’ Diċembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Dak li miet minfokna hu l-oġġett waħdieni tat-tfittxija tiegħi. Dak li qam minħabba fina hu x-xewqa waħdanija tiegħi. Titkellimx dwar Ġesù Kristu ladarba int tħobb id-dinja.

San Injazju t’Antijokja

%d bloggers like this: