Adorazzjonijiet f’Jannar 2021

Print Friendly, PDF & Email

Ara l-informazzjoni hawn taħt…

ADORAZZJONIJIET F’JANNAR 2021

JANNAR iddedikat lill-Isem Adorabbli ta’ ĠESÙ

 1

 L-Erbgha 6

 Santwarju Madonna Tal-Ħerba Birkirkara

Mill-10,00 sal-11,00 ta’ fil-għodu.

 2

 Il-Ġimgħa 8

 Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara

Mid-9.00  sal-10.00 ta’ fil-għodu.

 3

 Il-Ġimgħa 15

 Santwarju Madonna Tas-Samra, il-Hamrun

Mill-11.00 sa Nofs in-Nhar. Wara jkun hemm Quddiesa

 4

 L-Erbgħa 20

 Knisja Parrokkjali Madonna ta’ Fatima, G’Mangia

Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu.

5

 It-Tnejn  18

 Knisja Arċipretali San Sebastjan Hal Qormi

Wara l-Quddiesa tat-8.30 ta’ fil-għodu.

 6

 Il-Ġimgħa 29

 Knisja Sant’ Anna, Iż-Żebbiegħ  l/o Mgarr Malta

Fil-5.00 pm u wara jkun hemm  Quddiesa.

 Dejjem bil-għajnuna ta’ Alla, nittamaw li jseħħilna nattendu għal dawn l-Adorazzjonijiet. Nitolbu biex nerġgħu niġu għan-normal bħal qabel biex inkunu nistgħu naduraw lill-Mulej fil-ħafna knejjes għeżież tagħna ħalli Alla jkun dejjem aktar magħruf, maħbub u rreparat.

O Ġesù  Ewkaristija – kun Int il-ferħ u l-hena ta’ ħajti kollha !

Nawguralek Sena Ġdida mimlija b’kull Barka tas-Sema lilek u lill-egħżież kollha tiegħek.

Awgurju għas-Sena l-Ġdida – meħud mill-Kelma ta’ Alla:

Inti x'taħseb dwar dan is-suġġett?

%d