Nirbħu flimkien l-isfidi ta’ Sena Ġdida

Ix-xahar ta’ Jannar reġà magħna. Ma’dan ix-xahar nagħtu bidu għal sena oħra, għal sena ġdida. Sena ġdida ġġib magħha diversi xewqat sbieħ li nawguraw lil xulxin, diversi proponiment li nkunu forsi diġà għamilnihom is-sena li għaddiet u ma rnexxilniex inwettquhom, għalhekk għal darb’oħra nagħmlu tentattiv ieħor. Is-sena l-ġdida ġġib magħha wkoll sfidi ġodda, uħud minnhom jiġu bla ma nkunu nafu bihom u oħrajn nobsru u nistennewhom għalhekk nidħlu ppreparati għalihom.

AKTAR