Il-Ġimgħa, 1 ta’ Jannar 2021

Print Friendly, PDF & Email

Is-Solennità tal-Maternità ta’ Marija

Ix-xena tat-Tħabbira ta’ min jikkonsidraha għar-raġuni oħra wkoll: m’hijiex biss kollha kemm hi Kristoloġika; hija wkoll kollha kemm hi Trinitarja. It-tislima tal-bidu tal-anġlu… iġġibna għat-tislima tal-Mulej, Yahweh, il-Missier… hija ser iġġib fi ħdanha lill-Iben ta’ l-Aktar Għoli… L-Ispirtu s-Santu se jdellilha… 

Hans Urs Von Balthasar

%d bloggers like this: