L-aqwa FROTTA tiegħi!

Fi żmien il-Milied iċ-Ċentru tal-Onkoloġija tassew inkun mill-isbaħ! F’din l-ewwel sena tiegħi bħala Kappillan f’dan l-Isptar tant importanti għall-pajjiżna, emmnuni li nbierek kull frazzjoni ta’ sekonda li qed inqatta’ fih! U din il-barka kollha, li tiġi mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna (Lq 1:78), tidher b’mod qawwi ħafna fl-armar tassew sabiħ li bih hu armat l-Isptar fi żmien il-Milied.

Continue reading “L-aqwa FROTTA tiegħi!”