Il-Ġimgħa, 8 ta’ Jannar 2021

Dan l-aħħar kont fejn xehda tan-naħal u xi wħud minnhom taru ma’ wiċċi. Ridt ngħolli jdejja u ntajjarhom. ‘Le’, qalli bidwi , ‘tibżax, u tmisshomx. Ma jagħtukx ix-xewka jekk tmisshom iva jagħtuhielek.’ Smajt minnu u l-ebda waħda ma gidmitni. Isma’ minni; tibżax minn dawn it-tentazzjonijiet. Tmisshomx, ma jagħmlulek xejn.

San Franġisk de Sales