Il-Papa Franġisku jibgħat l-awguri tal-Milied lill-Insara Orjentali.

Fit-tislima tiegħu wara t-talba tal-Anġelus nhar l-Erbgħa, l-Papa Franġisku fakkar li l-Insara Ortodossi u l-Kattoliċi tar-Rit tal-Lvant kienu qed jippreparaw biex jiċċelebraw il-Milied fis-7 ta’ Jannar. Huwa bagħat ix-xewqat tajba tiegħu u talab għall-Knejjes Orjentali kollha. “Noffri l-iktar xewqat mill-qalb tiegħi għal Milied Qaddis fid-dawl ta’ Kristu, il-paċi u t-tama tagħna”.

AKTAR