Il-Misteri tal-Ferħ

Marija kif ipittirha San Luqa
(fil-ħajja ta’ Ġesù tfajjel)

Meditazzjoni għal waqt ir-Rużarju

It-tradizzjoni tgħidilna li San Luqa aktarx kien pittur. Ma nafux fiċ-ċert, imma nafu żgur li kien kapaċi jpitter ġrajjiet mill-isbaħ b’kitbietu! Il-Vanġelu tiegħu jagħtina dettalji sbieħ wisq. F’dawn il-ftit ħsibijiet li jistgħu jintużaw għal meditazzjoni fit-talba tar-Rużarju, se nieħdu dettalji qosra minn siltiet fil-ħajja ta’ Marija, omm Ġesù.

AKTAR