Kabbar l-għarix tiegħek.

L-istedina mqanqla “Kabbar il-post tal-għarix tiegħek” (Iżaija 54, 2) kienet indirizzata lill-poplu ta’ Iżrael li kien sab ruħu fl-iskjavitù. F’qagħda tal-biki, il-poplu ħassu mitluf u mitluq għal rieħu minn Alla. Imma Alla jagħmillu wegħda li dalwaqt mhux se jibqa’ bħal mara li ma jistax ikollha tfal u hi mgħerrqa fin-niket tagħha, imma se jkun bħal mara li n-nisel kotran tagħha hu mfawwar bil-ferħ. Alla jwiegħed lil Iżrael li se jkun poplu kbir, miftuħ għal kulħadd, u wkoll għall-popli tal-qrib.

AKTAR