Il-Ħajja f’Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Ħarġa Nru 1023 ta’ Diċembru 2020

F’Il-Ħajja f’Għawdex dejjem ħa ssib xi ħaġa ta’ interess x’taqra. Waħda mir-riċensjonijiet fl-aħħar ħarġa ta’ Diċembru hi dwar Il-Lunzjata ta’ Għawdex u żżur l-istorja tal-kappella tas-seklu 15, li darba kienet proprjetà ta’ prinċipessa Aragoniża, fil-Wied tal-Lunzjata, ġenna tal-art ċkejken bejn l-irħula tal-Munxar u Ta’ Kerċem.

Riċensjoni oħra hi dwar il-ktieb Ma’ Alla fil-ġnien, riflessjoni dwar kif l-ambjent ta’ ġnien jista’ jwassalna għat-talb kontemplattiv. Artiklu ieħor jagħti ġieħ lil tliet ġganti letterarji, Ninu Cremona, Ġużè Aquilina u Ġorġ Pisani, it-tlieta Għawdxin, li stabbilixxew ruħhom bħala figuri nazzjonali; jargumenta li dawn il-kisbiet għandhom isaħħu r-rikonoxximent uffiċjali tal-identità reġjonali ta’ Għawdex. Kif mistenni, ir-rivista tiċċelebra wkoll il-kreazzjoni tal-ewwel Kardinal mill-gżira Għawdxija, l-Isqof Mario Grech, li seħħet fil-Vatikan f’Novembru. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, il-qarrejja ta’ din l-edizzjoni żgur se jieħdu pjaċir isibu werrej tal-artikli kollha ppubblikati fl-aħħar sena.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: