Il-Ħajja f’Għawdex

Ħarġa Nru 1023 ta’ Diċembru 2020

F’Il-Ħajja f’Għawdex dejjem ħa ssib xi ħaġa ta’ interess x’taqra. Waħda mir-riċensjonijiet fl-aħħar ħarġa ta’ Diċembru hi dwar Il-Lunzjata ta’ Għawdex u żżur l-istorja tal-kappella tas-seklu 15, li darba kienet proprjetà ta’ prinċipessa Aragoniża, fil-Wied tal-Lunzjata, ġenna tal-art ċkejken bejn l-irħula tal-Munxar u Ta’ Kerċem.

AKTAR