Ħarġa oħra tal-ġurnalin tal-MUSEUM

Il-Paċi Magħhom. Ħarġa Nru 84 – Xitwa 2020 – 2021

Is-Soċjetà tad-Duttrina Nisrania (MUSEUM) ippublikat ħarġa oħra tal-ġurnalin tagħha, “Il-Paċi Magħkom” b’kitbiet interessanti u b’temi attwali, ewlieni fosthom, “B’qalb ta’ Missier” dwar l-Ittra Appostolika, Patris Corde li tana l-Papa Franġisku fit-8 ta’ Diċembru li għadda u li titratta dwar San Ġużepp.  Kitba interessanti oħra dwar dan il-qaddis u li wieħed jista’ jaqra f’dan il-ġurnalin titratta dwar Sitt Virtujiet ta’ San Ġużepp li kull raġel għandu jimita.   

AKTAR