L-Erbgħa, 13 ta’ Jannar 2021

Print Friendly, PDF & Email

Żomm dejjem dan il-ħsieb tajjeb, li aħna ninsabu mexjin f’din id-dinja bejn il-Ġenna u l-Infern, u li l-aħħar pass tagħna se jwassalna f’dar eterna. Ma nafux liema pass se jkun l-aħħar wieħed, u għalhekk, biex immiddu tajjeb l-aħħar pass tagħna, irridu naraw li l-oħrajn kollha jkunu passi tajbin.

San Franġisk de Sales

%d bloggers like this: