Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fi Frar 2021


Matul ix‑xahar ta’ Frar, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser ikompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑Rużarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30 p.m. mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa.
  • Kull nhar ta’ Ħadd fid‑9:30 a.m. tiġi ċċelebrata quddiesa fuq TVM2, Facebook u YouTube. Din tiġi mtennija fuq TVM2 fis‑6:30 p.m.

F’dawn il‑ġranet Monsinjur Arċisqof se jiċċelebra l‑quddies f’dawn il‑knejjes:

It‑Tlieta 2 ta’ Frar 2021, festa tal‑Preżentazzjoni tal‑Mulej u Jum il‑Ħajja Konsagrata, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil‑Kappella tal‑Monasteru tas‑Sorijiet Klarissi, San Ġiljan. Din tixxandar fuq TVM2.

Il‑Ħadd 7 ta’ Frar, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil‑Knisja ta’ San Bartolomew Appostlu, Ħal Tarxien. Din tixxandar fuq TVM2.

L‑Erbgħa 10 ta’ Frar, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Pontifikal fil‑festa ta’ San Pawl Missierna, Patrun ta’ Malta, fil‑Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, il‑Belt Valletta. Din tixxandar fuq TVM2.

Il‑Ħadd 14 ta’ Frar, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil‑Knisja ta’ San Bartolomew Appostlu, Ħal Tarxien. Din tixxandar fuq TVM2.

L‑Erbgħa 17 ta’ Frar, Ras ir‑Randan, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil‑Knisja tas‑Salib Imqaddes (tal‑Kapuċċini), il‑Furjana. Din tixxandar fuq TVM2.

Il‑Ħadd 21 ta’ Frar, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra quddiesa f’Ħadd in‑Nies, fis‑Santwarju tal‑Madonna tal‑Grazzja, Ħaż‑Żabbar. Din tixxandar fuq TVM2.

Il‑Ħamis 25 ta’ Frar, fis‑6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra quddiesa li tagħti bidu għaċ‑ċelebrazzjonijiet tal‑120 anniversarju tal‑Kunsill Studenti Universitarji (KSU), fil‑Knisja tal‑Ġiżwiti, il‑Belt Valletta.

Il‑Ħadd 28 ta’ Frar, fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra quddiesa. Din tixxandar fuq TVM2.

Sors: www.knisja.mt

Ritratti: www.knisja.mt/ritratti

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.