Tifkira ta’ sitt Qaddisin fil-Kalendarju Ruman

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa Franġisku jżid it-tifkira ta’ sitt Qaddisin fil-Kalendarju Ruman

Il-Papa Franġisku żied it-tifkira ta’ St. Marija, Marta, u Lazzru fil-Kalendarju Ġenerali Ruman, u ta lil dawn l-aħwa l-jum tad-29 ta ’Lulju bħala jum il-festa tagħhom.

Digriet mill-Kongregazzjoni għall-Adorazzjoni Divina qal fit-2 ta’ Frar, il-Papa Franġisku nkluda lit-tliet qaddisin fil-Kalendarju Ġenerali Ruman “meta kkunsidrat ix-xhieda evanġelika mportanti li offrew meta laqgħu lill-Mulej Ġesù fid-dar tagħhom, meta semgħuh b’attenzjoni, emmnu li hu l-qawmien u l-ħajja. “

Il-Kalendarju Ġenerali Ruman huwa l-kalendarju liturġiku tal-Knisja Kattolika, li jindika d-dati tal-jiem qaddisa u l-jiem tal-festa tal-qaddisin imfakkra kull sena.

It-tifkira ta’ Santa Marta kien diġà nkluż fid-29 ta’ Jannar fil-Kalendarju Ġenerali Ruman qabel il-Konċilju Vatikan II, iżda San Lazzru u Santa Marija oriġinarjament kienu tħallew barra minħabba nċertezza dwar l-identità ta’ Marija Maddalena. Id-digriet spjega li dawn l-inċertezzi “ġew solvuti fi studji u żminijiet reċenti,” u rrimarka li Marija u Lazzru huma diġà mfakkra fid-29 ta’ Lulju fil-Martiroloġija Rumana, l-katalgu uffiċjali tal-Knisja tal-martri u l-qaddisin.

Sts. Marta, Marija, u Lazzru kienu tliet aħwa li jgħixu fil-belt ta’ Betanja barra minn Ġerusalemm fi żmien Kristu.

Iffirmat mill-Kardinal Robert Sarah, prefett tal-kongregazzjoni tal-Adorazzjoni Divina, d-digriet tal-Papa qal li “fid-dar ta’ Betanja l-Mulej Ġesù esperjenza l-ispirtu tal-familja u l-ħbiberija ta’ Marta, Marija u Lazzru, u għal din ir-raġuni, l-Evanġelju ta’ Ġwanni jiddikjara li kien iħobbhom.”

“Marta ġeneruża offrietlu ospitalità, Marija semgħet b’attenzjoni kliemu u Lazzru ħareġ minnufih mill-qabar fuq il-kmand ta’ Dak li umilja l-mewt,” kompla d-digriet. Il-festa tad-29 ta’ Lulju ta’ St. Marta, Marija u Lazzru issa se jidhru fil-kalendarji u t-testi liturġiċi tal-Knisja bħala tifkira.

It-tifkiriet jikklassifikaw fit-tielet post fil-klassifikazzjoni tal-jiem tal-festa fil-kalendarju liturġiku tal-Knisja Kattolika. It-tifkira ta’ St. Marta, Marija u Lazzru se jkunu tifkira obbligatorja, li jfisser li jrid jiġi osservat.

Il-Papa Franġisku żied ukoll tliet qaddisin oħra u Dutturi tal-Knisja bħala tifkira fil-Kalendarju Ġenerali Ruman. Skond d-digriet tat-2 ta’ Frar, Santa Hildegard ta’ Bingen se tkun imfakra fis-17 ta’ Settembru, San Girgor ta’ Narek fis-27 ta’ Frar u San Ġwann t’Ávila fl-10 ta’ Mejju.

Għal aktar tagħrif idħol fuq s-sit: https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-adds-feast-of-martha-mary-and-lazarus-to-church-calendar-31940

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: