Ite ad Joseph!

Din is-sena hi sena Ġużeppina. Kien il-Papa Franġisku li ħabbarha. Is-sena Ġużeppina bdiet mit-8 ta’ Diċembru 2020 u tintemm fit-8 ta’ Diċembru 2021. Kien 150 sena ilu, nhar it-8 ta’ Diċembru 1870, meta l-Beatu Papa Piju IX, b’digriet li kien jismu: Quemadmodum Deus, ħatar solennement lil San Ġużepp bħala l-qaddis Patrun tal-Knisja Universali.

aktar