Fiduċja biex tigwida l-kura tal-morda

Il-Papa Franġisku sejjaħ għar-relazzjoni bbażata fuq il-fiduċja biex tigwida l-kura tal-morda.

Fil-messaġġ tiegħu għad-29 Jum Dinji tal-Morda, l-Papa Franġisku jħeġġeġ triq ta’ fejqan imsejsa fuq relazzjoni ta’ fiduċja w interpersonali bejn il-morda u dawk li jieħdu ħsiebhom. “Soċjetà hija iktar u iktar umana sal-punt li tieħu ħsieb b’mod effettiv il-membri l-aktar fraġli u li qed ibatu, fi spirtu ta’ mħabba fraterna”.

Aktar