It-Tnejn, 15 ta’ Frar 2021

Print Friendly, PDF & Email

Jekk nagħmlu dak li minn dejjem għamilna, dak li qabilna għamlu missirijietna, qatt ma niżbaljaw. Satana jixtieq jeqred din it-talba, imma qatt mhu se jirnexxilu. Ir-Rużarju huwa t-talba ta’ min jirbaħ fuq kollox u fuq kulħadd. Kienet Marija li għallmitna din it-talba, bħalma kien Ġesù li għallimna l-Missierna.

San Piju tal-Pjagi

%d bloggers like this: