Il-Papa Franġisku jiltaqa’ mas-superstita ta’ Auschwitz

Il-Papa nnifu talab li jmur iżurha f”darha stess

Wara li l-Papa qara l-intervista ta’ Edith Bruck, li kienet tiddeskrivi l-kruhat li hi u l-familja tagħha esperjenzaw matul il-persekuzzjoni Nażista, hu ħassu kommos u talab biex jiltaqa’ magħha u għamilha żjara f’darha. Din iż-żjara seħħet nhar is-Sibt li għadda wara nofsinhar fejn il-Papa vvjaġġa lejn iċ-ċentru ta’ Ruma għal żjara privata fid-dar ta’ Edith Bruck, kittieba Lhudija t’oriġini Ungeriża li qattgħet żewġ terzi ta’ ħajjitha l-Italja.

ALTAR