Il-Papa: “Għaddu n-nar tal-imħabba ħanina ta’ Ġesù”.

Il-Papa Franġisku kiteb ittra lill-Isqof u l-Knisja ta’ Płock, il-Polonja, fl-okkażjoni tad-90 anniversarju mill-ewwel dehra ta’ Ġesù Ħanin lil Santa Marija Faustina Kowalska, soru Pollokka. Id-dehriet lil Santa Faustina ffurmaw il-bażi tad-devozzjoni tal-Ħniena Divina.

Continue reading “Il-Papa: “Għaddu n-nar tal-imħabba ħanina ta’ Ġesù”.”