Eżerċizzi Spiritwali 2021

Print Friendly, PDF & Email

Publikata mill-Knisja f’Malta lista tal-eżerċizzi spiritwali, kemm fil-knejjes u kemm online, li ser isiru fil-parroċċi ta’ Malta matul dan ir-Randan 2021. It-tagħrif kien miġbur mid-dettalji li bagħtu l-parroċċi nfushom.

Ara l-lista minn din il-paġna … https://knisja.mt/ezercizzi2021/

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: