Eżerċizzi Spiritwali 2021

Publikata mill-Knisja f’Malta lista tal-eżerċizzi spiritwali, kemm fil-knejjes u kemm online, li ser isiru fil-parroċċi ta’ Malta matul dan ir-Randan 2021. It-tagħrif kien miġbur mid-dettalji li bagħtu l-parroċċi nfushom.

Ara l-lista minn din il-paġna … https://knisja.mt/ezercizzi2021/

Published by

Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.