Il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ Dar Ġużeppa Debono

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ Dar Ġużeppa Debono sa tinżamm fuq Zoom nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Marzu 2021, fis-6.00pm, bit-tema “It-tfajla omm tal-bieraħ u llum. Liema kienu u liema huma l-isfidi tat-tfajla omm” li ħa tiġi indirizzata mill-President Emeritu Marie Louise Coleiro Preca.

Min jixtieq jattendi virtwalment, jista’ jibgħat messaġġ fuq in-numru 79386233 u jirċievi ħolqa biex ikun jista’ jingħaqad mal-parteċipanti.

Published by

Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.