Il-Ħamis, 4 ta’ Marzu 2021

Print Friendly, PDF & Email

Ix-xitan jaf juża l-uġigħat tal-ħajja, u ħabtiet l-iżbalji tagħna biex iġiegħelna nħossu li hu impossibbli li Alla jħobbok tassew, li tassew hu mxennaq għalik. Dan hu periklu għalina lkoll, u ta’ swied il-qalb, għaliex hu kompletament l-oppost ta’ dak li Alla verament irid, qed jistenna biex jgħidlek…, li jħobbok dejjem, ukoll meta ma tħossx li ma jistħoqqlokx.

Santa Tereża ta’ Kalkutta

%d bloggers like this: