Is-Salib tal-Gran Mastru

Iċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo, nista’ liberament ngħid li sar it-tieni dar tiegħi. Dan l-għaliex mhux biss, bħala Patri Kapuċċin, l-espressjoni ewlenija tiegħi hi li naħdem mal-morda u dawk fil-ħabs, imma wkoll l-għaliex jien stess, bħalma ħafna jafu diġà, ninsab imġarrab minn kundizzjoni onkoloġika fil-mudullun. Għalhekk, u bil-grazzja tal-Mulej, altru nistax nifhem fuq li nifhem x’jgħaddu minnu dawn ħuti! X’jaf ħuti minn ma ġarrabx!

aktar