Il-Ħadd, 14 ta’ Marzu 2021

Print Friendly, PDF & Email

Titlef l-ebda oppotunità li tagħmel xi sagrifiċċji żgħar, hawn b’ħarsa mbissma, hemm b’kelma ħelwa; dejjem tagħmel dak li hu sew u tagħmilha kollha kemm hi bl-imħabba.

Santa Tereża ta’ Lisieux

%d bloggers like this: