Ġużeppi, il-Qaddis l-aktar maħbub ta’ San Piju ta’ Pietrelcina

San Ġużepp, “ir-raġel ta’ Marija”, huwa l-ikbar Qaddis tal-Ġenna, wara l-Immakulata, Omm Alla. Dan minħabba s-sejħa straordinarja tal-Alla għaliħ biex ikun missier putattiv ta’ Ġesu, ir-raġel verġni tal-Verġni Marija, ħaddiem umli, u għalhekk bix-xieraq huwa Qaddis waħdieni, ‘il fuq mill-Patrijarki, mill-Profeti, mill-Martri u d-Dutturi tal-Knisja, u mill-Qaddisin l-oħrajn kollha.

AKTAR