Il-Ħamis, 18 ta’ Marzu 2021

Print Friendly, PDF & Email

Int taf tajjeb li l-Mulej ma jħarisx tant lejn il-kobor tal-azzjonijiet tagħna u lanqas lejn id-diffikultajiet tagħhom, imma lejn l-imħabba li biha nagħmluhom.

Santa Tereża ta’ Lisieux

%d bloggers like this: