Il-Papa Franġisku jappella lill-konfessuri, biex joffru l-ħniena.

Kull konfessur għandu jifhem li huwa midneb, maħfur minn Alla, u qiegħed hemm biex joffri lil ħutu – lill-midinbin – l-istess ħniena w maħfra divina li hu rċieva, qal il-Papa Franġisku. “Jekk jogħġobkom, il-qrar, m’għandux ikun tribunal, eżami tal-iskola; kunu missirijiet ħanina, aħwa”, l-Papa qal lil grupp ta’ seminaristi, saċerdoti ġodda u lis-saċerdoti li jagħtu servizz tagħhom tal-qrar fil-bażiliċi ewlenin ta’ Ruma.

AKTAR