Lectio Divina fil-Magħmudija ta’ Ġesù. Sena “A”

VANĠELU (Mt 3, 13-17):  Wara 30 sena ta’ ħajja moħbija,   Ġesu jagħmel l-ewwel dehra tiegħu fil-pubbliku.  Ġwanni kien jistieden lin-nies biex mill-lvant tal-Ġordan,  jinżlu jitgħammdu fix-xmara, u mbagħad jaqsmu għall-Punent.  Il-post jismu Bethabara, viċin il-Baħar il-Mejjet.  Dan simbolu ta’ meta Ġożwe għamel l-istess 1200 sena qabel, biex b’hekk daħħal il-poplu Lhudi fl-Art Imwiegħda. 

AKTAR