Kelma tal-Ħajja ta’ April 2021

“Jiena r-ragħaj it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-ngħaġ tiegħu” (Ġw 10, 11).

Il-Bibbja turina ambjent ta’ nomadi u rgħajja Lhud li fih il-ħajja kienet timxi bil-mod, filwaqt li llum il-ġurnata ħajjitna hi waħda mibnija fuq l-effiċjenza u l-kompetizzjoni. Madankollu, aħna wkoll xi drabi nħossu l-bżonn li nieqfu ftit, li nsibu xi post trankwill fejn nistrieħu, li niltaqgħu ma’ xi ħadd li jilqagħna kif aħna.

AKTAR