Lezzjoni II: San Pietru Chanel

28 ta’ April: SAN PIETRU CHANEL, SAĊERDOT U MARTRI

Tifkira

San Pietru Chanel twieled fi Cuet, Franza, fl-1803. Wara li ġie ordnat qassis, daħal fis-Soċjetà ta’ Marija. Intbagħat missjunarju fl-Oċeanja u, għalkemm iltaqa’ ma’ ħafna diffikultajiet, ġibed lil xi wħud għall-fidi kattolika, fosthom lil bin is-sultan, u għalhekk is-sultan neħħielu ħajtu fil-gżira ta’ Futuna fl-1841.

aktar