Lezzjoni II: S. Fidiel ta’ Sigmaringen

24 ta’ April: SAN FIDIEL TA’ SIGMARINGEN

SAĊERDOT U MARTRI

Tifkira

San Fidiel twieled f’Sigmaringen, il-Ġermanja, fl-1578. Daħal fl-Ordni tal-Franġiskani Minuri Kapuċċini, u għadda ħajja iebsa ta’ ċaħda u talb. Il-Kongregazzjoni Mqaddsa għat-Tixrid tal-Fidi qabbditu jħabrek biex isaħħaħ it-tagħlim tajjeb f’Rezja, u ntefa’ għax-xandir tal-Kelma ta’ Alla. Fl-1622 l-eretiċi qatluh f’Seewis, fl-Iżvizzera u hekk miet martri.

aktar