L-Erbgħa, 7 ta’ April 2021

Print Friendly, PDF & Email

Huwa qatt ma jħalli li l-provi jkunu akbar mill-qawwa li jagħtik, u fil-waqt li taħseb li se tintrebaħ min-niket, jerfgħek u jagħtik is-sliem.

Santa Roża Philippine Duchesne

%d bloggers like this: