Il-Kardinal Ouellet dwar riflessjoni teoloġika dwar is-saċerdozju.

Nhar it-Tnejn, is-Santa Sede ospitat konferenza stampa biex tippreżenta Simpożju dwar it-teoloġija tas-saċerdozju li hu skedat li ser issir bejn is-17 u d-19 ta’ Frar 2022. Is-Simpożju Teoloġiku mmarkat “Lejn Teoloġija Fundamentali tas-Saċerdozju” se jesplora r-relazzjoni bejn il-vokazzjonijiet, is-saċerdozju ordnat u s-saċerdozju tal-Imgħammdin.

AKTAR