Il-Ġimgħa, 16 ta’ April 2021

Print Friendly, PDF & Email

Jista’ jkun li ma nifhmux ir-Rieda tiegħu għalina fil-ħin, imma fl-eternità il-velu jitneħħa u għad naraw li Hu aġixxa biss għall-hena tagħna.

Santa Roża Philippine Duchesne

%d bloggers like this: