It-Tnejn, 19 ta’ April 2021

Print Friendly, PDF & Email

Is-sawm huwa r-ruħ tat-talb. Il-ħniena hija d-demm li jgħajjex is-sawm. Għalhekk jekk titlob, sum. Jekk issum, uri ħniena; jekk trid li talbek jinstama’, isma’ t-talba tal-oħrajn. Jekk ma ssoddx widnejk għall-oħrajn, tkun qed tiftaħ il-widnejn ta’ Alla għalik.

San Pietru Krisologu

%d bloggers like this: