L-Erbgħa, 28 ta’ April 2021

Print Friendly, PDF & Email

M’hemmx bżonn tgħid ħafna kliem meta titlob. Nafu bil-fidi li t-twajjeb u l-maħbub Alla jinsab hemm fit-tabernaklu; niftħu qalbna għalih; u nithennew li ħalliena niġu quddiemu; dan hu l-aqwa mod ta’ kif nitolbu.

San Ġwann M Vianney

%d bloggers like this: