Adorazzjonijiet għal Mejju 2021

Print Friendly, PDF & Email

MEJJU: Xahar Marjan waqt li nersqu lejn is-Solennità tal-Pentekoste.

L-Erbgha 5
Santwarju Madonna Tal-Ħerba Birkirkara Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.

Il-Ġimgħa 7
Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara Mid-9.00 sal-10.00 ta’ fil-għodu.

Il-Ħamis 13
L-Ewwel Dehra ta’ Fatima u l-festa ta’ Madonna tal-Ewkaristija
Santwarju Madonna Tal-Ħerba Birkirkara Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu.
Biex niċċelebraw it-12 Anniversarju ta’ dawn l-Adorazzjonijiet – Inroddu Ħajr lil Alla!

Is-Sibt 15
Santwarju Madonna Tas-Samra, il-Ħamrun Mill-11.00 u f’Nofs in-Nhar Quddiesa

It-Tnejn 17
Knisja Arċipretali San Sebastjan Ħal-Qormi Wara l-Quddiesa tat-8.30 am.

L-Erbgħa 19
Knisja Parrokkjali Madonna ta’ Fatima, G’Mangia Wara l-Quddiesa tat-8.00 ta’ fil-għodu.

Il-Ġimgħa 28
Knisja Sant’ Anna, Iż-Żebbiegħ l/o Mġarr Malta Fil-5.30 pm u wara jkun hemm Quddiesa.

O Ġesù Ewkaristija – kun Int il-ferħ u l-hena ta’ ħajti kollha !

Leave a Reply

%d bloggers like this: