Kelma tal-Ħajja ta’ Mejju 2021

“Alla hu mħabba, u min jgħammar fl-imħabba jgħammar f’Alla, u Alla fih” (1 Ġw 4, 16).

“Alla hu mħabba”: din hi l-aktar definizzjoni mdawla t’Alla fl-Iskrittura li nsibuha biss darbtejn, eżattament f’din l-ittra li hi wkoll eżortazzjoni u li nisimgħuha tidwi fil-Vanġelu ta’ San Ġwann. Infatti l-awtur hu dixxiplu li jagħti xhieda tat-tradizzjoni spiritwali tal-appostlu Ġwanni. Hu qed jikteb lil komunità nisranija tal-ewwel seklu li, sfortunatament, kienet għaddejja minn tbatija kbira minħabba nuqqas ta’ qbil fil-fidi u fix-xhieda.

AKTAR