Il-Ħadd, 9 ta’ Mejju 2021

Print Friendly, PDF & Email

Itlob b’fiduċja kbira, b’fiduċja bbażata fuq it-tjubija u l-ġenerożità ta’ Alla u fuq il-wegħdiet ta’ Ġesù Kristu. Alla hu l-għajn tal-ilma ħaj li jgelgel bla jaqta’ fil-qlub ta’ dawk li jitolbu.

San Alwiġi de Montfort

%d bloggers like this: