Lezzjoni II San Romwaldu, Abbati

19 ta’ Ġunju SAN ROMWALDU, ABBATl

TIFKIRA

San Romwaldu twieled f’Ravenna għall-ħabta tas-sena 950. Ried jgħix ta’ eremita, u qatta’ xi snin idur minn post għall-ieħor ifittex li jitbiegħed mid-dinja u jibni monasteri żgħar. Ħadha bl-aħrax kontra l-ħajja tad-dinja li kienu jgħixu l-irħieb ta’ żmienu, u hu nnifsu ħabrek kemm felaħ biex jilħaq il-perfezzjoni. Kien il-fundatur tal-patrijiet Kamaldoliżi, li jgħixu ħajja monastika skont ir-regola ta’ San Benedittu. Miet għall-ħabta tal-1027.

aktar