Il-Ħamis, 13 ta’ Mejju 2021

X’jagħmel fqir wara bieb il-għani, il-marid quddiem it-tabib, min hu bil-għatx quddiem nixxiegħa ilma? Dak li jagħmlu dawn, hekk nagħmel jien quddiem Alla fl-Ewkaristija.

San Franġisk ta’Assisi