Testimonjanzi interessanti ta’ nies Kattoliċi barranin u Maltin f’Malta

Forsi int Kattoliku u qed tgħix dak li tgħallimt, imma tista’ tagħti testimonjanza tal-preżenza ħajja tal-Ispirtu s-Santu fil-ħajja tiegħek? Għandek relazzjoni ħajja ma’ Alla u qed tafdaH bil-ħajja tiegħek u tal-għeżież tiegħek?

aktar