Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Trinita’ Qaddisa (Sena B)

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja jew isegwuha mal-familja minn fuq it-televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Bħala tħejjija jridu jimlew il-kaxxi l-vojta bil-kliem li qal Ġesu’.

aktar