Avviż mill-Missio Malta

Aktar hemm ferħ meta tagħti milli meta tirċievi.

Jien żgur li inti diġà għaddejt minnha din il-verità tal-Vanġelu. Meta għent xi persuna marida, meta kkunslajt lil min kien imnikket jew meta żammejt il-kumpanija lil xi ħadd li ħassu waħdu, ma ħassejtx xi drabi ferħ u paċi li ma tafx mnejn ġew? Din hija d-dinamika tal-imħabba. Aktar ma nagħtu aktar ikollna.

Kif tista’ tgħin lis-Seminaristi fil-Missjoni

Seminaristi f’artijiet tal-missjoni

Published by

Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.